פשיטת מרפקים בשכיבה עם מוט - Triceps Extention

פשיטת מרפקים בשכיבה עם מוט - Triceps Extention


שכב על ספסל עם רגליים יציבות על הריצפה, אחוז מוט ישר מעל החזה עם כפות הידיים כלפי הפנים! (ביצוע התרגיל עם כפות הידיים כלפי הרגליים יותר קל!). כופף את המרפק בלבד עד שהמוט קרוב למצח. חזור למצב מוצא. טיפ: הקפד שהמרפקים ישארו במאונך כלפי התיקרה במשך כל התרגיל!