גלריית תרגילים - תרגילי ספורט - חיזוק חזה גב בטן עם משקל

גב - Back

גב עליון - Upper Back
תרגיל מספר 1: פולי עליון קדמי - רחב - Wide Grip Pulldown
תרגיל מספר 2: חיזוק שכמות על כדור - Back General
תרגיל מספר 3: פולי עליון אחורי - רחב - Wide Grip Pulldown
תרגיל מספר 4: חיזוק שכמות עם גומיית כושר - Upper Back With Elastic Band
תרגיל מספר 5: חתירה עם משקוליות- בישיבה - Dumbbell Row - Seated
תרגיל מספר 6: משיכת כבל אחיזה צמודה - V Bar Pulldowns
תרגיל מספר 7: מתח עם משקל הגוף - Chin Up
תרגיל מספר 8: פולי עליון קדמי - אחיזה צרה - Close Grip Pulldow
תרגיל מספר 9: חיזוק שכמות עם מכונה - Lever Rear Lateral Raise
תרגיל מספר 10: חתחרה עם מכונה 2 - Machine Row
תרגיל מספר 11: גב עליון - כללי - Bent Over Row Lever
תרגיל מספר 12: פולי קדמי עם מכונה - Lever Pulldown

גב תחתון - Lower Back
תרגיל מספר 1: פשיטת גב על ספסל 45 מעלות - Back Hyperextension
תרגיל מספר 2: חיזוק גב תחתון למתחילים על מזרן - Hyperextantions
תרגיל מספר 3: סופרמן על מזרן - Superman
תרגיל מספר 4: פשיטת גב על ספסל 60 מעלות - Back Hyperextension
תרגיל מספר 5: סופרמן על מזרן - Superman 2
תרגיל מספר 6: פשיטת גב 60 מעלות - 2 Back Hyperextension

בטן - Abs

כללי - General
תרגיל מספר 1: כפיפות בטן על מזרן - Abdominal Crunches
תרגיל מספר 2: כפיפות בטן למתחילים על מזרן - Abdominal Crunches
תרגיל מספר 3: כפיפות בטן על כדור - Abs on Exercise Ball
תרגיל מספר 4: חיזוק בטן על כדור - Crunches on Exercise Ball
תרגיל מספר 5: כפיפות בטן בעזרת כדור 2 - Legs On Exercise Ball

עומס תחתון - Lower Stress
תרגיל מספר 1: ברכיים לחזה על מזרן - Leg Pull In
תרגיל מספר 2: אופניים על מזרן - Bicycle
תרגיל מספר 3: רגליים לחזה בתליה - Hanging Knees To Chest
תרגיל מספר 4: עומס תחתון בתליה, רגל רגל - Leg Raises / Alternating

אלכסוניים - Oblique

ידיים - Arms

יד קדמית - Biceps
תרגיל מספר 1: כפיפת מרפקים (הפוכה) בעמידה עם מוט - Standing Bicep Reverse Curl
תרגיל מספר 2: כפיפת מרפקים עם גומיית כושר - Bicep Curl
תרגיל מספר 3: חיזוק שורש כף היד עם מוט - Barbell Wrist Curl
תרגיל מספר 4: חיזוק אמה עם מוט - Barbell Wrist Curl
תרגיל מספר 5: כפיפת מרפקים עם מוט - Preacher Curl
תרגיל מספר 6: יד קדמית עם משקוליות - Biceps Curl
תרגיל מספר 7: יד קדמית עם משקוליות בישיבה - Biceps Curl

יד אחורית - Triceps
תרגיל מספר 1: כפיפת מרפקים על מקבילים - משקל גוף - Dips
תרגיל מספר 2: פשיטת מרפקים אחורית עם משקוליות - Standing Kickback
תרגיל מספר 3: יד אחורית עם מכשיר - Lever Triceps Dips
תרגיל מספר 4: חיזוק תלת ראשי עם גומיית כושר - Single Arm Extensions
תרגיל מספר 5: פשיטת יד אחורית עם משקוליות - One arm Extentions
תרגיל מספר 6: פשיטת מרפקים בשכיבה עם מוט - Triceps Extention
תרגיל מספר 7: פשיטת מרפקים עם מכונה - Lever Triceps Dips
תרגיל מספר 8: משיכת חבל (יד אחורית) - Triceps Rope Pushdown

רגליים - Legs

ארבע ראשי - Quadriceps
תרגיל מספר 1: Front Squat עם לחיצת כתפיים
תרגיל מספר 2: תרגיל Squat על צלחות שיווי משקל
תרגיל מספר 3: סקואט בעזרת כדור - משקל גוף - Squat With Exercise Ball
תרגיל מספר 4: מכרעים (צעדים) עם משקוליות - Standing Dumbbell Lunges
תרגיל מספר 5: חיזוק אזור הברכיים (רגל אחת) - Small Angle One Leg Squat
תרגיל מספר 6: עליה על ארגז עם / בלי משקל - Step Up
תרגיל מספר 7: צעדים עם מוט - Walking Lunges
תרגיל מספר 8: פשיטת ברכיים בישיבה - Knee Extension
תרגיל מספר 9: פשיטת ברך בישיבה - Knee Extension - One Leg
תרגיל מספר 10: ירידה לשפיפה - רגל אחת - Single leg split squat
תרגיל מספר 11: ירידה לשפיפה עם משקוליות - Dumbbell Squat

דו ראשי ירכי - Hamstring
תרגיל מספר 1: כפיפת ברך עם רגל אחת - One Leg Hamstring Curls
תרגיל מספר 2: חיזוק דו ראשי ירכי בעזרת כדור - Ball Butt Raises

שרירי הסובך - Calf Muscle
תרגיל מספר 1: הרמת עקבים בעמידה - רגל בודדת - Single Leg Calf Rises
תרגיל מספר 2: הרמת עקבים בעמידה - Calf Rises
תרגיל מספר 3: הרמת עקבים בעמידה - מכשיר - Calf Raise

מקרבים / מרחיקים - Adductors / Abductors
תרגיל מספר 1: חיזוק מרחיקים עם משקל הגוף.
תרגיל מספר 2: חיזוק מקרבים עם משקל הגוף.
תרגיל מספר 3: חיזוק מרחיקים עם מכונה - Thigh Abductor
תרגיל מספר 4: חיזוק מקרבים עם מכונה - Thigh Adductor

חזה - Chest

חזה אמצעי - Middle Chest
תרגיל מספר 1: שכיבות שמיכה מול קיר - Wall Push Ups
תרגיל מספר 2: שכיבות שמיכה / אחיזה צרה - Narrow Grip Push Ups
תרגיל מספר 3: חזה עם משקוליות על ספסל - Bench Flys
תרגיל מספר 4: חזה עם גומיית כושר - Standing Flys
תרגיל מספר 5: שכיבות שמיכה על כדורים - Medicine Ball Push Ups
תרגיל מספר 6: לחיצת חזה עם מוט - Barbell Chest Press
תרגיל מספר 7: לחיצת חזה עם משקוליות על כדור - Dumbbel Chest Press
תרגיל מספר 8: שכיבות שמיכה / אחיזה רחבה - Wide Grip Push Ups
תרגיל מספר 9: חזה כללי עם מכונה - Pectoralis Deck Fly

חזה עליון - Upper Chest
תרגיל מספר 1: לחיצת חזה בעליה עם משקוליות - Incline Bench Press

חזה תחתון - Lower Chest
תרגיל מספר 1: שכיבות שמיכה בעזרת כדור פיזיותרפיה - Exercise Ball Push Ups

טרפז - Traps

תרגיל מספר 1: חתירה עליונה - עם משקוליות - Upright Row - Dumbbells

כתפיים - Sholder

תרגיל מספר 1: לחיצת כתפיים בעמידה עם משקוליות - Dumbbell Deltoid Press
תרגיל מספר 2: הרמת ידיים לצדדים ומלה - All Way Lateral Raises
תרגיל מספר 3: הרמת ידיים לצדדים עם משקוליות - Side Lateral Deltoid Raises
תרגיל מספר 4: הרמת ידיים קדימה עם משקוליות - Front Deltoid Raises
תרגיל מספר 5: לחיצת מוט אחורית בישיבה - Seated Military Press
תרגיל מספר 6: ידיים לצדדים עם גומיית כושר - Lateral Deltoid Raises
תרגיל מספר 7: כתף אחורי / גב עליון עם משקוליות - Dumbbell Rear Lateral Raise
תרגיל מספר 8: לחיצת מוט קדמית בישיבה - Seated Military Press

גמישות - Flexibility

תרגיל מספר 1: מתיחת שריר החזה עם יד אחת - One Hand Pectoralis Stretch
תרגיל מספר 2: מתיחת השריר התלת-ראשי זרועי בצד אחד - One Side Tricep Stretch
תרגיל מספר 3: מתיחת השריר הארבע-ראשי באמידה - Standing Quadicep Stretch
תרגיל מספר 4: מתיחת שרירי התאומים והסוליה - Calf Stretch
תרגיל מספר 5: מתיחת שרירי התאומים - Calf Stretch
תרגיל מספר 6: מתיחת שרירי המקרבים - Adductor Stretch
תרגיל מספר 7: מתיחת השריר הדו-ראשי ירכי - Hamstring Stretch
תרגיל מספר 8: מתיחת שרירי מותן כסל והראש הארוך של הארבע ראשי.
תרגיל מספר 9: מתיחת השרירים העמוקים של הישבן Deep Lateral Rotator Hip וגב תחתון.
תרגיל מספר 10: מתיחת שרירי המרחיקים ורוב שרירי הישבן
תרגיל מספר 11: מתיחת שרירי גב תחתון ורחב גבי - Lower Back & Latisimu Dorsi
תרגיל מספר 12: מתיחת שריר הפיריפורמיס - Piriformis Strech
תרגיל מספר 13: מתיחת שריר הפיריפורמיס 2 - Piriformis Strech
תרגיל מספר 14: מתיחת שריר המרחיקים 2 - Abductor Stretch