חיזוק שכמות עם מכונה - Lever Rear Lateral Raise

חיזוק שכמות עם מכונה - Lever Rear Lateral Raise


אחוז את הידיות בגובה הכתפיים. שמור מרפק מעט כפוף ואל תיתן לו "לרדת" מתחת לגובה הכתף בזמן התרגיל (בכדי להקטין את השפעת השריר הרחב גבי). משוך אחורנית תוך כדי "סחיטת" השכמות. המתן כשניה וחזור למצב מוצא. ניתן לבצע את התרגיל גם באחיזה הפוכה (אגודל מטה).