חיזוק בטן על כדור - Crunches on Exercise Ball

חיזוק בטן על כדור - Crunches on Exercise Ball


יש לוודא שגב התחתון יושב במרכז הכדור במשך כל התרגיל. הרם לאט את פלג הגוף העליון תוך כדי "סחיטת" שריר הבטן. המתן כשניה וחזור לאט למצב מוצא.