חזה כללי עם מכונה - Pectoralis Deck Fly

חזה כללי עם מכונה  -  Pectoralis  Deck Fly


שב זקוף על הספסל, רגליים יציבות על הריצפה. בחר משקל מתאים. אחוז בידיות וקרב אותם יחד למרכז החזה, המתן כשניה ושחרר את העומס בבקרה עד ששרירי החזה מתוחים מעט. חזור על התרגיל לפי התוכנית.