Front Squat עם לחיצת כתפיים

Front Squat עם לחיצת כתפיים


השרירים העיקריים הפועלים הם הארבע ראשי, פושטי ירך, עכוז גדול, תאומים, דלתא ותלת ראשי. התרגיל הינו ייחודי לשיפור הכוח המהיר Power שחשוב מאוד בענפי ספורט רבים. דגש חשוב ביותר יש לתת לטכניקת עבודה נכונה! הכיפוף מתחיל מהמותניים ולא מהברכיים!!. תחושת המשקל תהיה על העקבים והברכיים לא יעברו את קצות הנעליים. קצב הביצוע הינו איטי בירידה ומתפרץ כלפי מעלה. מתאים לכל הגילאים ולכל הרמות.מדגימה לי לוי.