כפיפות בטן על מזרן - Abdominal Crunches

כפיפות בטן על מזרן - Abdominal Crunches


עמידת מוצא כמו בתמונה. הרם לאט את עצמך תוך כדי הפעלת שרירי הבטן! שחרר אוויר והכנס בטן פנימה ( הבטן במצב בננה!) סיים עם נגיעת המרפקים מתחת לברכיים. חזור לאט לעמידת מוצא.