כפיפת מרפקים עם גומיית כושר - Bicep Curl

כפיפת מרפקים עם גומיית כושר - Bicep Curl


הנח רגל אחת על הגומייה, ידיים צמודות לגוף (לא חובה) כופף את המרפקים עד הסוף, כל טווח התנועה. חזור לאט למצב מוצא.