כפיפות בטן על כדור - Abs on Exercise Ball

כפיפות בטן על כדור - Abs on Exercise Ball


השען על כדור (מקביל לריצפה או מעט יותר גבוה) כאשר קשת הגב מונחת באיזור מרכז הכדור. התרומם לאט תוך כדי סחיטת שריר הבטן (לא כל הדרך למעלה!) חזור למצב מוצא (מקביל לריצפה ולא מעבר!!!).