מתיחת שרירי מותן כסל והראש הארוך של הארבע ראשי.

מתיחת שרירי מותן כסל והראש הארוך של הארבע ראשי.


מתיחה להארכת שרירי המותן כסל והראש הארוך ( הדו מפרקתי ) של השריר הארבע ראשי Rectus Femoris , ראה דוגמה.