מתיחת שרירי גב תחתון ורחב גבי - Lower Back & Latisimu Dorsi

מתיחת שרירי גב תחתון ורחב גבי - Lower Back & Latisimu Dorsi


אחוז עם שתי ידיים עמוד או כל דבר אחר יציב כופף ברכיים ראש למטה והישען לאחור עד כמה שניתן עד להרגשת מתיחה בגב תחתון. המתן 20 עד 30 שניות.