יד אחורית עם מכשיר - Lever Triceps Dips

יד אחורית עם מכשיר - Lever Triceps Dips


שב על מכונת יד אחורית עם גב צמוד לספסל, אחוז ידיות במצב צמוד לגוף (אם ניתן) דחוף את המשקל המתאים כלפי מטה עד כמעט נעילה, חזור למצב מוצא (בסביבות 90 מעלות או מעט יותר במרפק).