חיזוק תלת ראשי עם גומיית כושר - Single Arm Extensions

חיזוק תלת ראשי עם גומיית כושר - Single Arm Extensions


עוד אפשרות לחיזוק השריר התלת ראשי זרועי (בכל מקום שתבחרו) ללא שימוש במכשירים או משקוליות. אחוז את הגומיה (ראה דוגמה) וישר את הזרוע עד הסוף (היד התחתונה נשארת ללא תנועה!). חזור לאט למצב מוצא.