לחיצת חזה עם מוט - Barbell Chest Press

לחיצת חזה עם מוט - Barbell Chest Press


השען עם הכתפיים על הכדור, גוף ישר מהראש עד הברכיים, מבט למעלה. אחוז מוט עם משקל מתאים ובצע לחיצות חזה רגילות. התרגיל מוסיף עומס (סטטי) על שרירי היציבה. ישנו גם אלמנט של שיווי משקל.