לחיצת חזה עם משקוליות על כדור - Dumbbel Chest Press

לחיצת חזה עם משקוליות על כדור -   Dumbbel Chest Press


השען עם הכתפיים על הכדור, גוף ישר מהראש עד הברכיים, מבט למעלה. אחוז משקוליות יד עם משקל מתאים ובצע לחיצות חזה רגילות. התרגיל מוסיף עומס (סטטי) על שרירי היציבה. ישנו גם אלמנט של שיווי משקל.