פשיטת מרפקים עם מכונה - Lever Triceps Dips

פשיטת מרפקים עם מכונה - Lever Triceps Dips


שב זקוף רגליים יציבות על הרצפה ודחוף את המשקל (המנוף) עד לישור מלא של הידיים. רצוי שהידיים יהיו קרובות לגוף. חזור לאט למצב מוצא ( כ- 90 מעלות במרפק או מעט פחות) וחזור על התרגיל לפי התוכנית.