חתחרה עם מכונה 2 - Machine Row

חתחרה עם מכונה 2 - Machine Row


עם חזה צמוד לכרית (לא חייבים) רגליים יציבות על הרצפה ומבט קדימה משוך עם שרירי הגב "וסחוט אותם". המתן כשניה וחזור לאט לנקודת המוצא. הקפד על ישור מלא של הידיים.