כפיפת מרפקים עם מוט - Preacher Curl

כפיפת מרפקים עם מוט - Preacher Curl


שב יציב, רגליים על הרצפה והחלק האחורי של הידיים על הריפוד (ראה דוגמה). הרם את המוט עד לכפיפה מלאה תוך כדי הקפדה שהחלק העליון של הידיים ישאר על הריפוד. חזור למצב מוצא תוך כדי יישור מלא של הידיים!