ירידה לשפיפה עם משקוליות - Dumbbell Squat

ירידה לשפיפה  עם משקוליות - Dumbbell Squat


הרגליים מעט מעבר לרוחב הכתפיים. אחוז 2 משקוליות לצידי הגוף. רד למצב שפיפה (SQUAT) עד שהירכיים מקבילות לריצפה. חזור למצב מוצא. חשוב: ראש ומבט קדימה, סנטר מעלה וגב ישר. שריר עיקרי עובד - ארבע ראשי.