סופרמן על מזרן - Superman 2

סופרמן על מזרן - Superman 2


שכב על מזרן, ידיים בהמשך הגוף מבט למטה. הרם בבת אחת (בקצב מבוקר) יד ורגל נגדית. ניתן להחליף צד - כל סט או כל חזרה. כמו כן ניתן להישאר באוויר עם שתי הידיים ושתי הרגליים ולהחליף צד כל חזרה (יותר קשה!). התרגיל משפר גם קואורדינציה.