שכיבות שמיכה מול קיר - Wall Push Ups

שכיבות שמיכה מול קיר - Wall Push Ups


תרגיל למתחילים! עמוד מול קיר בזוית של כ- 60 מעלות עם רגליים ברוחב הכתפיים והידיים מעט יותר מרוחב הכתפיים. רד לאט (עם גוף ישר) עד שהפנים קרובות לקיר וחזור לעמידת מוצא. יש לדחוף עם שרירי הידיים ללא עזרת הגוף. לבצעה מספר חזרות עד כישלון.