לחיצת כתפיים בעמידה עם משקוליות - Dumbbell Deltoid Press

לחיצת כתפיים בעמידה עם משקוליות - Dumbbell Deltoid Press


עמוד עם רגליים ברוחב הכתפיים, כפות הידיים פונות קדימה. הרם את הידיים ביחד למעלה תוך סיבוב פנימה של היד (סופינציה). חזור למצב מוצא.