מתיחת השריר התלת-ראשי זרועי בצד אחד - One Side Tricep Stretch

מתיחת השריר התלת-ראשי זרועי בצד אחד - One Side Tricep Stretch


בנוסף לשריר התלת-ראשי זרועי ישנה מתיחה גם בשרירים הרחב-גבי ודלטא אחורי. אחוז את המרפק ומשוך אותו לאט מאחורי הראש. המתן בין 20 - 30 שניות והרפה.