לחיצת מוט אחורית בישיבה - Seated Military Press

לחיצת מוט אחורית בישיבה - Seated Military Press


שב יציב על ספסל עם משענת (גב צמוד, רגליים על הריצפה) אחוז את המוט יותר מרוחב הכתפיים ולחץ אותו כלפי מעלה. חזור לאט למצב מוצא.