חיזוק מרחיקים עם מכונה - Thigh Abductor

חיזוק מרחיקים עם מכונה - Thigh Abductor


במכונה לחיזוק מרחיקים כוון משקל מתאים, הפרד / דחוף ביחד הצידה את 2 הרגליים עד לזוית המרבית! המתן כשניה וחזור למצב מוצא לאט.