חיזוק גב תחתון למתחילים על מזרן - Hyperextantions

חיזוק גב תחתון למתחילים על מזרן - Hyperextantions


שכב על מזרן ידים מאחרי הראש מבט למטה. הרם ביחד לאט! את 2 הרגליים ואת הכתפיים/ראש עד לתחושת סחיטת הגב התחתון (כ- 10 - 20 ס"מ מהריצפה). אין להרים ראש לאחור!!! מבט למטה בכל זמן התרגיל. המתן שניה / שתיים וחזור לאט למצב מוצא.