סופרמן על מזרן - Superman

סופרמן על מזרן - Superman


שכב על מזרן, ידיים בהמשך הגוף מבט למטה. התחל להחליף תנועה... יד ורגל נגדית עולות גבוה יותר ומתחלפות ביניהן. התרגיל משפר גם קואורדינציה.