חיזוק מקרבים עם מכונה - Thigh Adductor

חיזוק מקרבים עם מכונה - Thigh Adductor


במכונה לחיזוק מקרבים כוון משקל מתאים, הצמד ביחד את 2 הרגליים, המתן כשניה וחזור למצב מוצא לאט (לזוית המרבים האפשרית - צריך גמישות!).