חזה עם משקוליות על ספסל - Bench Flys

חזה עם משקוליות על ספסל - Bench Flys


שכב על ספסל חזה או אחר, אחוז 2 משקוליות ישר מעל החזה ולאט הורד לצדדים עד שהידיים בגובה הספסל או מעט למטה ממנו. חזור לאט למצב מוצא.