סקואט בעזרת כדור - משקל גוף - Squat With Exercise Ball

סקואט בעזרת כדור - משקל גוף - Squat With Exercise Ball


עמוד זקוף, רגליים מעט יותר מרוחב הכתפיים ומעט קדימה מהגוף, הישען קלות על כדור כאשר מרכז הכדור נמצא באיזור הקשת המותנית (גב תחתון). רד לאט למצב שפיפה Squat תוך כדי גלגול הגב על הכדור ( הכדור אמור להישאר כמעט במקום! - בסיום התנועה הכדור נמצא באיזור השכמות) המתן כשניה שתיים וחזור למצב מוצא.