הרמת עקבים בעמידה - Calf Rises

הרמת עקבים בעמידה  -  Calf Rises


עמוד זקוף על ארגז / ספסל עם כשליש נעלים מעל, אחוז ביד אחד לשיווי משקל (ביד השניה אפשר להחזיק משקולת בהתאם ליכולת). הרם 2 העקבים בבת אחת לגובה מרבי המתן כשניה וחזור לאט למצב מוצא.