חתירה עליונה - עם משקוליות - Upright Row - Dumbbells

חתירה עליונה - עם משקוליות - Upright Row - Dumbbells


הרגליים ברוחב הכתפיים הידיים עם המשקוליות קרובות כ-20 ס"מ ביניהן. הרם את המשקוליות לאט וצמוד לגוף עד מתחת לסנטר כאשר המרפקים למעלה והחוצה. המתן במצב זה כשניה וחזור למצב מוצא.