כפיפת מרפקים (הפוכה) בעמידה עם מוט - Standing Bicep Reverse Curl

כפיפת מרפקים (הפוכה) בעמידה עם מוט - Standing Bicep Reverse Curl


עמוד עם רגליים ברוחב הכתפיים. החזק את המוט קרוב לגוף כאשר כפות הידיים פונות לגוף. כופף מרפקים כל טווח התנועה. חזור לאט למצב מוצא. בתרגיל זה הדגש הינו על שריר ה-Brachioradialis