חתירה עם משקוליות- בישיבה - Dumbbell Row - Seated

חתירה עם משקוליות- בישיבה  - Dumbbell Row - Seated


שב על קצה של ספסל כאשר החזה צמוד לרגליים, מבט למטה. אחוז את המשקוליות לצידי הגוף והרם אותם עד שהמרפקים בגובה הגב בערך תוך כדי "סחיטת" השכמות, המתן כשניה וחזור למצב מוצא.