כפיפת מרפקים על מקבילים - משקל גוף - Dips

כפיפת מרפקים על מקבילים - משקל גוף - Dips


עלה על מקבילים כאשר כל משקל הגוף באויר, רד לאט עד לזוית של 90 מעלות במרפק (אפשר יותר) חזור למצב מוצא עד שהידיים כמעט ישרות (ללא נעילת מרפקים).