לחיצת מוט קדמית בישיבה - Seated Military Press

לחיצת מוט קדמית בישיבה - Seated Military Press


שב יציב על ספסל עם משענת (גב צמוד, רגליים על הריצפה) אחוז את המוט מעט יותר מרוחב הכתפיים וקרוב לחזה. לחץ אותו כלפי מעלה לפני הפנים. חזור לאט למצב מוצא.